drIsmail Hameed Mallick

Internacionalni predavač

Dr Ismail Mallick je opšti hirurg i konsultant kolorektalne hirurgije na klinici„Royal Bournemoth“. Takođe radi i kao konsultant na klinici „Bournemoth Nuffild“. Specijalizaciju iz opšte i kolorektalne hirurgije stekao je u Jokširu i Humbersidu. Doktorirao je na Univerzitetskom Koledžu u Londonu sa tezom „Ishemijske reperfuzione povrede tkiva creva i strategije za njeno sprečavanje“.

Završio je dvogodišnju subspecijalizaciju iz napredne kolorektalne hirurgije u svetskoj poznatoj Cleveland klinici, u Ohaju- USA, nakon čega je dobio poziciju konsultanta na klinici „Royal Bournemoth“. Kao konsultant, nastavio je svoja stručna i akademska usavršavanja. Uključen je u istraživanja sa ciljem pronalaska novih hirurških tehnika za poboljšanje ishoda lečenja pacijenata. Akreditovani je JAG endoskopista i trener u tom polju. Ima bogato iskustvo u lečenju kolorektalnog karcinoma, divertikularne bolesti, IBDa, koloproktoloških problema (fistula, fisura, hemoroida), ali i pelvičnih problema kao što su prolapsi rektuma, bešike.

Pored angažovanja u polju hirurgije, dr Mallick se izuzetno interesuje za obuku mladih stručnjaka i naučno istraživanje u polju minimalno invazivnog lečenja prolapsa rektuma. Šef je nastavnog odseka za podučavanje hirurgije u sklopu Univerziteta u Southamptonu. Redovan je predavač na kursu FCRS Christie u Mančesteru, koji priprema hirurge za polaganje FCRS-a, najvišeg odlikovanja za hirurge u Velikoj Britaniji. Ispitivač je u okviru Evropskog odbora za kolorektalnu hirurgiju. Vođa je tima za kontrolu kvaliteta hirurškog lečenja na klinici „Royal Bournemoth“. Dr Mallick ima preko 30 objavljenih publikacija u renomiranim recenziranim časopisima, kao i brojna predavanja po pozivu na nacionalnim i internacionalnim hirurškim kongresima. Njegov rad je citiran u brojnim udžbenicima, publikacijama, na naučnim skupovima i konferencijama.

Ove godine je za svoj rad, primio prestižnu nagradu, dodeljenu od strane Američke asocijacije kolorektalnih hirurga. Dr Mallick je od strane Ministarstva zdravlja Vlade Srbije, pozvan da uz Prof. Parvaiza, podigne kvalitet obuke u oblasti laparoskopske kolorektalnehirurgije u našoj zemlji.