drDamjan Slavković

Klinika za opštu hirurgiju, VMA

Nacionalni predavač

Dr Damjan Slavković, specijalista je opšte hirurgije na klinici za hirurgiju, u sklopu Vojno-medicinske akademije u Beogradu, gde je i završio navedenu specijalizaciju 2009.

Nakon završetka specijalizacije, fokusiran je na kolorektalnu hirurgiju, laparoskopsku hirurgiju, kao i hirurgiju želuca. Od 2014-2015 bio je stalno zaposleni specijalista hirurgije u Nemačkoj, u bolnici „Kreisklinik“, na odeljenju za minimalno invazivnu i visceralnu hirurgiju. Na istoimenom odeljenju, bio je na usavršavanju iz minimalno invazivne hirurgije, 2012. godine.

Njegovo znanje i iskustvo u polju bazične i napredne minimalno invazivne hirurgije (laparoskopske kolorektalne hirurgije, ali i hirurgije benignih bolesti jednjaka i želuca), ogledaju se u svakodnevnom radu, kao i u obuci mlađih kolega i lekara na specijalizaciji.