doc. drAleksandar Gluhović

Klinika za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju, Klinički Centar Vojvodine

Nacionalni predavač

Doc. Dr Aleksandar Gluhović, specijalista je opšte i urgentne hirurgije, sa bogatim iskustvom u hepatobilijarnoj i pankreatičnoj hirurgiji, kao i kolorektalnoj hirurgiji, hirurgiji želuca, laparoskopskoj i hirurgiji abdominalnih hernija. Izvodi preko 400 operacija godišnje, a stalno je zaposlen na Klinici za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju, kao i na medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Završio je obuku iz transplantacije jetre na Univerzitetu u Pizi, Italija. Poslednjih godina je koordinator u nacionalnom odboru „Transplantacija tkiva i organa“. Od 2010. do 2016. godine obavljao je funkciju načelnika odeljenja za urgentnu hirurgiju u okviru Urgentnom centra, KC Vojvodine. Njegovo glavno polje interesovanja je podučavanje mladjih hirurga i specijalizanata u polju laparoskopske kolorektalne hirurgije, kao i hirurgije abdominalnih hernija. Dr Gluhović je hirurg konsultant u Republici Srpskoj, kao i član organizacionog odbora Udruženja endoskopskih hirurga Srbije (UEHS).