prof. drAmjad Parvaiz

Direktor, Proktor Naučnog komiteta, Komitet za ocenu hirurških kompetencija - EARCS

Poole Hospital NHS Trust - Poole, UK

Fondacija "Champalimaud" - Lisbon, Portugal

Univerzitet u Portsmutu - Portsmouth, UK

Inostrani predavač i vođa programa

Prof. dr Amjad Parvaiz je kolorektalni hirurg koji se uglavnom bavi minimalno-invazivnom onkološkom hirurgijom kolona i rektuma. Trenutno je direktor Evropske akademije za robotsku kolorektalnu hirurgiju. Diplomirao je na medicinskom fakultetu "King Edward Medical College" u Lahore-u 1992. godine, nakon čega je specijalizirao u Južnoj Africi gde je radio u sklopu dosta angažovanih timova za traumatologiju u Johanezburgu i Petermaritzburgu od 1994 do 1998.

Nakon prelaska u Basingstouk, tokom dve godine, iskristalisala se njegova zainteresovanost za operativno lečenje karcinoma rektuma. Prof. dr Parvaiz je blisko sarađivao sa Brendenom Moranom, bio i sa Bill-om Healdom, usavršavajući principe TME hirurgije. Dobio je prestižnu nacionalnu nagradu iz oblasti laparoskopske kolorektalne hirurgije, a samim tim i stipendiju u Colchesteru gde je imao priliku da uči od Prof. Rogera Mortsona. Kod sledećeg mentora iz oblasti laparoskopske hirurgije, Prof. Robina Kennedija, provodi više od dve godine usavršavajući se u Yeovilu, Somerset.

U septembru 2016. godine, postavljen je na mesto kolorektalnog hirurga - konsultanta u Klinici u Portsmouth-u. Tokom sledećih 6 godina, podigao je standard laparoskopske hirurgije u Klinici u Portsmouth-u, nakon čega je stopa laparoskopski izvršenih resekcija kolorektuma porasla na 90% (najviša stopa u državi). Portsmouth je takođe postao Nacionalni trening centar za kolorektalnu laparoskopsku hirurgiju. Prof. Parvaiz je bio zadužen za trening najvećeg broja polaznika kursa u okviru trening centra, dok je klinika u Portsmouthu imala najveći procenat urađenih operacija u državi (22%). Usled svojih natprosečnih uspeha i velikog doprinosa u podučavanju i treningu mladih hirurga, zaslužio je titulu profesora hirurgije na "Faculty of Science" u okviru Univerziteta u Portsmouthu, u junu 2011. godine.

Prema podacima objavljenim u protekle tri godine, u Nacionalnom registru kolorektalnog karcinoma, prof. Parvaiz je imao najbolje individualne rezultate sa stopom mortaliteta od 0% (najbolji u državi).

Bio je odgovoran za objavljivanje prvog međunarodnog konsenzusa o laparoskopskoj TME operaciji. Takođe je podigao robotsku kolorektalnu hirurgiju u Portsmouth-u na viši nivo. Njegov izvrstan rad, doveo je do Kliniku u Portsmouth-u na mesto Evropskog epicentra za robotsku kolorektalnu hirurgiju.

Njegovo interesovanje i entuzijazam za podučavanje, naveo je prof. Parvaiza da pokrene brojne nacionalne trening programe iz oblasti laparoskopske kolorektalne hirurgije, između ostalog i u Rusiji, Iranu, Keniji, Danskoj, Turskoj, Pakistanu, Poljskoj i Portugalu.

Prof. Parvaiz je odgovoran za stvaranje Evropske akademije robotske kolorektalne hirurgije i na poziciji je ko-direktora ovog projekta, pokrenutog u januaru 2015. godine. Profesorov istraživački rad objavljen je u vodećim časopisima. Autor je brojnih poglavlja u knjigama i bio je mentor doktorantima na Univerzitetu u Portsmout-u.