Predavači

Inostrani predavač

prof. dr

Amjad Parvaiz

Vođa programa

Inostrani predavač

dr

Jamil Ahmed

Inostrani predavač

dr

Nuno Figueiredo

Inostrani predavač

prof. dr

Tahseen Qureshi

Inostrani predavač

dr

Ismail Hameed Mallick

Inostrani predavač

dr

Danilo Mišković

Inostrani predavač

dr

Hamid Reza Zamani

Nacionalni predavač

dr

Mladen Janić

Opšta bolnica "Pančevo"

Nacionalni predavač

doc. dr

Aleksandar Gluhović

Klinika za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju, Klinički Centar Vojvodine

Nacionalni predavač

dr

Damjan Slavković

Klinika za opštu hirurgiju, VMA

Nacionalni predavač

dr

Blagoje Đukanović

Univerzitetski KBC "Bežanijska Kosa"

Nacionalni predavač

dr

Igor Krdžić

Načelnik Odeljenja za kolorektalnu hirurgiju, Univerzitetski KBC "Zvezdara"

Nacionalni predavač

ass. dr

Miljan Ćeranić

Odeljenje za kolorektalnu i pelvičnu hirurgiju, I hirurška klinika, KCS