Dobrodošli u LAPSERB

Nacionalni trening program iz oblasti laparoskopske kolorektalne hirurgije (LAPCO) je ostvario ogroman uspeh u Velikoj Britaniji. Nakon konsultacija sa Prof. Amjad Parvaiz-om iz Velike Britanije (direktor Evropske akademije za robotsku kolorektalnu hirurgiju, EARCS), koji je prihvatio da bude rukovodilac projekta, a uz saglasnost Ministra zdravlja Republike Srbije, Dr Zlatibora Lončara, podnet je predlog za osnivanje i vođenje nacionalnog programa obuke za minimalno invazivnu kolorektalnu hirurgiju. Minimalno invazivna hirurgija je zlatni standard u svetu. Ipak, u našoj zemlji, postoji nedostatak iskustva, resursa i treninga. Ovaj trening program će značajno pomoći u popravljanju ovih nedostataka.

NOVOSTI

8. Koloproktološka radionica u Pančevu

17. oktobar 2019.

OB "Pančevo", Miloša Trebinca 11, Velika Sala

http://krugzdravlja.org.rs

Drugi kongres udruženja endoskopskih hirurga Srbije

14.-16. novembar 2019.

Crowne plaza, Beograd

http://uehsbeograd2019.rs

Naša vizija za LAPSERB

Naučno istraživanje i edukacija

Podaci dobijeni prilikom sprovođenja LAPSERB projekta, biće publikovani na kongresima, nacionalnim i internacionalnim časopisima, biće deo diplomskih i postdiplomskih radova uz uticaj na poboljšani naučno-istraživački rad sa ciljem pronalaska novih dijagnostičkih i terapijskih procedura.

S-MICRAS ovim postaje integralni deo hirurškog redovnog obrazovnog procesa, uz podizanje kvaliteta lečenja uporedo sa visokim standardima država Zapadne Evrope.

Klinički aspekt projekta

Program LAPSERB će podići standarde i ishod lečenja u kolorektalnoj hirurgiji u Srbiji. Očekujemo da će se rezultati projekta brzo prepoznati kroz kraće trajanje hospitalizacije, bržem oporavku nakon operacije, kao i značajno smanjenom stopom postoperativnih komplikacija

  Edukativni sastanci će se bazirati na:
 • Uvodu u multidisciplinarnost lečenja (MDT)
 • Ubrzanom oporavku i perioperativnoj nezi pacijenta
 • Demonstraciji i upoznavanju sa operativnim tehnikama
  Praktični treninzi će se bazirati na:
 • Obradi do 20 slučajeva pod neposrednim nadzorom stručnjaka u referentnim bolnicama
 • Nastavi i obuci kompletnog tima, zajedno sa anesteziolozima, patolozima i radiolozima
 • Treninzima uz istovremenu evaluaciju Globalnim assesment scorom (GAS)

Univerzitetska diploma

S-MICRAS obezbeđuje sveobuhvatan, strukturisan program obuke, pod okriljem Evropske asocijacije za robotsku kolorektalnu hirurgiju (EARCS) i Univerziteta u Beogradu. Nakon završene obuke, učesnici dobijaju Univerzitetsku diplomu, priznatu u celom svetu.

  Celokupan program treninga, uključiće izbor lokalnih stručnjaka i centara, od strane Srpske asocijacije kolorektalnih hirurga. Planirani moduli u sklopu treninga obuhvataju:
 • Module 1 - Uvod u hiruršku onkologiju
 • Module 2 - Anatomija u kolorektalnoj hirurgiji
 • Module 3 – Upoznavanje sa principima minimalno invazivne hirurgije
 • Module 4 – Ljudski faktor: Donošenje odluka, sagledavanje rizika, bezbednost pacijenata i ishodi hirurškog lečenja
  Kod svih kandidata potrebno je da se sprovedu planirane aktivnosti:
 • MCQ (Multiple choise questions) testovi
 • Ocena Video materijala
 • 2 neobrađena video snimka operacije na desnom i levom kolonu, učinjene od strane polaznika. Operacije će biti ocenjene od strane internacionalnih eksperata pomoću L-CAT formulara
 • Nakon obavljenih zadataka, uslediće dodela sertifikata i feedback učesnika

Preporučeni minimum opreme i potrošnog materijala:

 • Operativni stolovi prilagođeni laparoskopskim operacijama
 • Laparoskopski stub sa vizualizacijom visoke rezolucije i master opremom
 • Laparoskopski instrumentarijum - Hvataljke za creva (Johans) sa dugim i kratkim nastavcima, Endo Babcock, Iglodržači za laparoskopsku hirurgiju
 • Električni kauteri - Hormonic/LigaSure 5mm
 • Stapleri - Laparoskopski linearni stapler/Echelon ili EndoGia stapler
 • Cirkularni stapleri - CDH 28-30mm
 • Hem-o-lock klipsevi različitih dimenzija
 • Wound protektori
 • Imobilizacija pacijenata - Bean bag/Lloyd Davies čizme
 • Drugi potrošni materijal

Nakon uspešnog završetka obuke i ocenjivanja kandidati će dobiti
"DIPLOMU IZ MINIMALNO-INVAZIVNE KOLOREKTALNE HIRURGIJE" koja će biti potpisana od strane
EARCS (Evropske akademije za robotsku kolorektalnu hirurgiju),
Champalimaud fondacije, Ministrarstva zdravlja Republike Srbije
i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije, doc. dr Zlatibor Lončar i Prof. Amjad Parvaiz, jedan od vodećih stručnjaka u oblasti laparoskopske i robotske kolorektalne hirurgije, sastali su se danas u Beogradu sa ciljem uspostavljanja Nacionalnog trening programa iz oblasti minimalno invazivne kolorektalne hirurgije (S-MICRAS-LAPSERB) u Srbiji.